Zobacz wszytkie serwisy JOE.pl
blogiblog4u.pl blogiblogasek.pl katalog stronwjo.pl avataryavatary.ork.pl czcionkiczcionki.joe.pl aliasydai.pl, ork.pl, j6.pl tapety tapety.joe.pl obrazkiobrazki na NK
Online: ---
zdrowie i choroby
Szanowny Użytkowniku,
Zanim klikniesz 'Przejdź do serwisu', prosimy o przeczytanie tej informacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe zawarte w plikach cookies są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do udostępniania niektórych funkcjonalności serwisu. W przypadku braku zgody na takie przetwarzanie prosimy o zmianę ustawień w stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GO-MEDIA, z siedzibą ul. Stanisława Betleja 12 lok 10, 35-303 Rzeszów, VAT-ID: PL792-209-42-66.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu świadczenia spersonalizowanej reklamy oraz dostępu do niektórych funkcjonalności serwisu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres email: gomedia@interia.pl.
dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom: Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o., w celu prowadzenia spersonalizowanej reklamy oraz dostępu do niektórych funkcjonalności serwisu.
podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 pkt i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
klikmapa.pl
Znaczenie normy definiującej nadużycie
Notes

Znaczenie normy definiującej nadużycie

1. zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 84.534,77 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 marca 2011 r. do dnia uprawomocnienia się wyroku,

Mają powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny w punkcie I sentencji na podstawie art. 386 § 1 KPC zmienił zaskarżony wyrok zaskarżony wyrok w ten sposób, że tytuł wykonawczy pozbawiony został wykonalności ponad kwotę 35.104,44 zł wraz z odsetkami, tj. kwotę wynikającą z treści umowy leasingu Nr (...), będącej przedmiotem sporu w sprawie I C 579/09.

- od kwoty 2.213,14 zł od dnia 14.07.2010 r. do dnia zapłaty,

Pozwany H.W. był członkiem zarządu spółki (...) w okresie od dnia 28 września 1998 r. do dnia 30 listopada 2003 r.

W ocenie Sądu nieuprawnione były pozostałe zarzuty przedstawione przez powodów.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Z przytoczonego sformułowania wynika zatem, że możliwość uznania danego postanowienia umownego za niedozwolone i wyeliminowanie go z praktyki stosowania zależna jest od spełnienia następujących przesłanek:

Powództwo nie jest także zasadne, z uwagi na treść art. 5 KC - żądanie powódki stanowi nadużycie prawa. Należy zgodzić się z powódką, że z brzmienia § 3 ust. 6 umowy z dnia 11 maja 2004 r. wynika, iż finansowaniu ze strony Agencji podlega tylko ta część kosztów, która nie została pokryta z innych źródeł. Skoro więc pozwana podatek od towarów i usług (...) odliczała od podatku należnego, nie powinna była wnioskować do Agencji o jego zwrot. Jednakże z załącznika nr 2 do zarządzenia Prezesa (...) wynika, iż do kosztów związanych z wykonywaniem działalności należą koszty m.in. sprzedaży towarów i usług (k. (...)). Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności, jednakże w przypadku dwóch sprzecznych zapisów trudno wymagać od pozwanej, będącej rolnikiem, aby trafnie interpretowała przepisy. (...) nie była również w posiadaniu żadnego dokumentu (informatora, regulaminu, itp.) zawierającego precyzyjne określenie, jakie koszty, jako podlegające refundacji, można zamieszczać we wniosku. W tym celu pozwana (lub w jej imieniu E. B.) konsultowała z pracownikami, czy poprawnie wypełniła wnioski, co świadczy o dochowaniu należytej staranności przy ich składaniu. Podkreślić również należy, iż pozwana w ocenie Sądu Okręgowego nie działała świadomie na szkodę powódki. Sprzeczne z zasadami logiki byłoby przyjęcie, iż pozwana dla uzyskania w przeciągu roku kwoty 2.391,39 złotych ryzykowałaby poniesienie odpowiedzialności określonej w umowie stron. W tej sytuacji żądanie zasądzenia kwoty 235.649,21 zł, przy uszczerbku po stronie Agencji w wysokości 2.391,39 zł, jest rażąco niewspółmierne do stopnia "przewinienia" pozwanej.

Przechodząc do oceny zachowania powódki w kontekście art. 5 KC należy uznać, że istotnie nadużywa ona swojego prawa podmiotowego domagając się zwrotu dotacji. Zauważyć przy tym trzeba, że art. 5 KC nie różnicuje ochrony praw podmiotowych, w szczególności nie uzależnia jej od potencjału ekonomicznego uczestników obrotu gospodarczego co pozwala rozważać odmowę ochrony prawnej również w odniesieniu do wszystkich podmiotów w tym również publicznoprawnych.

Sąd drugiej instancji nie podzielił powyższego stanowiska stwierdzając, że Sąd Okręgowy błędnie zinterpretował relacje między prawem unijnym a prawem wewnętrznym w zakresie przedstawionych kwestii. W § 37 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFORG), oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U.UE.L. 199.160.80) jednoznacznie stwierdzono, że Państwa Członkowskie mogą ustanowić dalsze lub bardziej restrykcyjne warunki przyznawania wsparcia Wspólnoty na rzecz rozwoju obszarów wiejskich jeżeli będą one zgodne z celami i wymaganiami rozporządzenia. Sąd odwołał się do wykładni tego przepisu dokonanego w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 2009 r., C-241/07 (ZOTSiS 2009/6A/I- 4323). Stwierdził, że w myśl obowiązujących uregulowań prawnych pomoc finansowa może być przyznana tylko wnioskodawcom spełniającym określone warunki, Państwa Członkowskie mogą ustanowić dalsze lub bardziej restrykcyjne warunki przyznawania wsparcia jak określone w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r., warunki te muszą być spełnione w chwili podejmowania decyzji o przyznaniu wsparcia z wyjątkiem udzielenia młodym rolnikom pięcioletniego okresu dostosowawczego, m.in. dla spełnienia wymogu odnoszącego się do umiejętności i kompetencji zawodowych, warunki określone przez Państwo Polskie stały się elementem Narodowego Planu Rozwoju, zaakceptowanego przez Komisję Europejską, warunki te nie są sprzeczne z prawem unijnym, tylko je rozwijają i uzupełniają. Sąd podkreślił, że pozwany w chwili zawierania umowy nie spełniał wymogu stażu, dlatego wprowadzono okres w którym powinien uzyskać odpowiednie kwalifikacje. Zobowiązanie pozwanego do uzupełnienia wykształcenia nie sprzeciwia się naturze stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 KC). Celem umowy, wyraźnie wyartykułowanym i zgodnym z rozporządzeniem MRiRR, było przejmowanie gospodarstw rolnych przez młodych rolników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co miało doprowadzić do przekształceń strukturalnych sektora rolnego i przyczyn. Cel ten z przyczyn leżących po stronie pozwanego nie został osiągnięty. Sąd nie znalazł podstaw do przyjęcia, że powód dochodząc zwrotu pomocy, nadużył prawa podmiotowego (art. 5 KC). Wskazał, że wszędzie tam gdzie określone projekty sfinansowane przy udziale środków unijnych, muszą być stosowane konkretne, transparentne i jednakowe dla wszystkich beneficjentów reguły rozdysponowania tych środków, co wklucza uznaniowość i dowolność ocen.

- naruszenie prawa materialnego, tj. przepisów art. 71 ust. 1 i 4 zd. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 238 Kodeksu cywilnego przez ich niewłaściwe zastosowanie w związku z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego przez niew

Z uwagi na powyższe Sąd ten na mocy art. 477(14) § 2 KPC oraz art. 136 ustawy emerytalnej w związku z przywołanymi wyżej przepisami orzekł, jak w sentencji wyroku.

I. W pozwie, uzasadniając żądanie pozbawienia tytułu egzekucyjnego wykonalności powodowie, powoływali się na następujące okoliczności:

Sąd I instancji nie podzielił zarzutu pozwanego odnośnie pozorności zawartych umów poręczenia. Zdaniem pozwanego zawarte umowy poręczenia miały wyłącznie na celu obejście ustawowego ograniczenia zbywalności wierzytelności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zgodnie z brzmieniem art. 53 ust. 6 nieobowiązującej już ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), która ma zastosowanie w rozpoznawanym przypadku, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, w przypadku zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład. Podmiot, który utworzył zakład, wydaje zgodę albo o
Głosuj (0)

jaknapisacaktoskarzenia 23:10:16 9/04/2018 [Powrót] KomentujSite
Odwiedziło 2471 osób.
Strona GłównaLink Me

Dodaj do Ulubionych

Friends


Book
Księga Gości ||0 || Dodaj do Księgi

Old Book
2018
Kwiecień


Top